24.1 C
New Delhi

बेनकाब

काङ्ग्रेस्-सर्वकारे हनुमान्-चालीसा इति अपराधः, शत्रवः अस्माकं जवानानां शिरः छेदयन्ति स्म-प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ! कांग्रेस सरकार में हनुमान चालीसा अपराध, दुश्मन काट कर ले जाते...

प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मङ्गलवासरे (एप्रिल् २३,२०२४) राजस्थानस्य टोङ्क् तथा सवाई माधोपुर् इत्यत्र विशालां जनसभां सम्बोधयत्। अयं प्रदेशः पूर्व-उपमुख्यमन्त्रिणः तथा काङ्ग्रेस्-पक्षस्य राज्य-अध्यक्षस्य च सचिन् पैलट् इत्यस्य दुर्गः इति मन्यते, परन्तु प्रधानमन्त्री-मोदी-वर्यस्य...

1.5 वर्षाणि यावत् बलात्कृतः, गर्भम् अपि पातितः, लक्की इति भूत्वा मेलयत् स्म शावेज अली ! 1.5 साल तक बलात्कार किया, गर्भ भी गिरवाया, लक्की...

उत्तराखण्ड्-राज्यस्य राजधानी डेहराडून् नगरात् लव्-जिहाद् इत्यस्य नूतनः प्रकरणः प्रकाश्यते। अत्र चावेज़् अली नामकः प्रेमजालस्य माध्यमेन तस्याः नाम परिवर्त्य...

नेहा उपरि ३० सेकेण्ड्-मध्ये १४ प्रावश्यं प्रहारिता, कण्ठस्य शिराः अकर्तयत् ! नेहा पर 30 सेकेंड में 14 बार चाकू से वार, काट डाली गले...

कर्णाटकस्य हुब्ली-नगरे फयाज इत्यनेन नेहा हीरेमठ्-इत्यस्याः छुरिकाघातेन अहनत् ! नेहा प्रकाश्यदिवसे क्रूरतया मारिता आसीत्! अधुना अस्मिन् प्रकरणे नेहा-वर्यस्य...

कांग्रेसस्य दृष्टि भ्रष्टाचारे-पीएम नरेंद्र मोदिन् ! कांग्रेस का ध्यान भ्रष्टाचार पर-पीएम नरेंद्र मोदी !

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कर्णाटकस्य बेङ्गळूरुनगरे जनसभां सम्बोधयति ! नादप्रभु केम्पेगौडा वर्यः बेङ्गलूरुनगरं महत् नगरं कर्तुं स्वप्नम् अपश्यत्, परन्तु काङ्ग्रेस्-सर्वकारः...

कन्हैया लाल तेली इत्यस्य किं ?:-सर्वोच्च न्यायालयम् ! कन्हैया लाल तेली का क्या ?:-सर्वोच्च न्यायालय !

भवतम् जून २०२२ तमस्य घटना स्मरणम् भविष्यति, यदा राजस्थानस्योदयपुरे इस्लामी कट्टरपंथिनः सौचिक: कन्हैया लाल तेली इत्यस्य शिरोच्छेदमकुर्वन् !...
spot_img

सम्प्रति सम्पूर्ण युद्धम्, भारत चिनस्य च् मध्ये ! अब आर पार की लड़ाई, भारत बनाम चीन !

१५-16 जून तः उपरांत चिनम् २९-३० अगस्तम् इदानिम् कार्यम् अकरोत् यत् स्वयम् तेन अविश्वासनीय कथाय पर्याप्तम् अस्ति ! चिनम् पैंगोंग सो सरोवरेण बलात् प्रवेशस्य...

योगी सरकारे लव जिहाद धर्मान्तरणम् च् अवरोधाय निर्मिष्यति तीक्ष्ण निबन्धनम् ! योगी सरकार में लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए बनेंगे सख्त नियम...

उत्तर प्रदेशे पूर्व दिवसानि अंतर्धार्मिक प्रेम पाणिग्रहणस्य बहु प्रकरणम् सम्मुखम् आगतवान ! इति कालम् बालिकानां धर्म परिवर्तनस्य वार्तानि अपि सम्मुखम् अगच्छन् ! आरोपयत तत...

विशेषज्ञम् उद्घाटयत् गलवाने चिनी सैनिकानां हननस्य यथार्थतास्य रहस्यम् ! एक्सपर्ट ने खोली गलवान में चीनी सैनिकों के मारे जाने की असलियत की पोल !

गलवान घट्याम् विगत १५ जूनम् भारतम् चिनस्य च् सैनिकानां मध्य रक्तयुक्तम् कलहम् अभवत् इति कलहे च् भारतस्य २० सैनिकानि हुतात्मा अभवत् ! बहु मीडिया...

अर्ध त्यजत् यत् पूर्णे अधावत्, न अर्ध अरहत् न पूर्णम् अप्राप्यत् ! आधी छोड़ जो पूरी पर धावे, न आधी रहे न पूरी पावे...

केचन वर्षाणि पूर्वेव शिवसेना हिन्दुत्वस्य हस्त गृहित्वा भाजपेन सह मिलित्वा पूर्ण रूपेण मुख्यमंत्री तर्हि न निर्मते तु अर्धसत्तारूढ़ अवश्यम् रहति स्म तु सम्प्रति अद्यस्य...

दैनिक जागरणस्य दृढ़ कथनम्, लव जिहादस्य केन्द्रबिंदुम् अनिर्मयत् कर्णपुरस्य जूही वासः ! दैनिक जागरण का दावा, लव जेहाद का अड्डा बनी कानपुर की जूही...

दैनिक जागरण वार्ता पत्रस्य अनुरूपम् उत्तर प्रदेशस्य महानगरेषु एकम् कर्णपुरस्य बर्रास्य युवत्या: धर्मान्तरणम् कृत पाणिग्रहणस्य प्रकरणे आरक्षकम्, बजरंग दलस्य आरोपयत् लव जिहादस्य आरोपात् पृथकम्...
spot_img