40.1 C
New Delhi

Tag: Barely

spot_imgspot_img

बरेल्यां अवयस्का दलित बालिकायाकरोत् दुष्कर्मस्य प्रयत्न: ! बरेली में नाबालिग दलित लड़की से किया रेप का प्रयास !

एषा घटना उत्तरप्रदेशस्य बरेली-मण्डले अभवत्। अत्र मुस्लिम्-समुदायस्य ४ अभियुक्ताः अनुसूचितजात्याः अप्राप्तवयस्क्याः बालिकायाः अपहरणस्य, बलात्कारस्य प्रयासस्य च अभियुक्ताः सन्ति! तमंचा इत्यस्य अग्रभागे अपहरणं कृतम्! उत्तर प्रदेश...

गृहे प्रत्यागमनम्, फरजाना पल्लवी भवति, नर्गिस् मानसी भवति ! घर वापसी, फरजाना बनी पल्लवी, नरगिस हुई मानसी !

उत्तरप्रदेशस्य बरेली-मोरादाबाद्-जनपदयोः 2 मुस्लिम्-बालिकाः गृहं प्रत्यागताः सन्ति। तौ उभौ हिन्दुधर्मं स्वीकृत्य हिन्दु-बालिकानां विवाहम् अकुर्वन्। रामपुरस्य फर्हाना बरेली नगरे पल्लवी अभवत्, मोरादाबाद्-नगरस्य नर्गिस् इदानीं मानसी...

हिन्दु-बालिकायाः बलात्कारस्यानंतरम्, फरियाद: चलन्तं रेल्-यानस्याग्रमक्षिपत् ! हिंदू नाबालिग छात्रा के रेप के बाद फरियाद ने चलती ट्रेन के आगे फेंका !

उत्तरप्रदेशस्य बरेली-नगरे एकः मुस्लिम्-पुरुषः अप्राप्तवयस्कां हिन्दु-बालिकाम् इस्लाम्-मतं प्रति परिवर्तितवान्, तस्याः बलात्कारं कृतवान्, ततः रेल्-यानस्य पुरतः निक्षिप्त्वा तस्याः वधम् अकरोत् इति आरोपः अस्ति। अप्राप्तवयस्कस्य देहः...

अस्मत अभवत् नेहा सिंह, मुस्लिम शिक्षिका हलाला इत्यस्य भयतः कृतवती गृहागमनम् ! अस्मत बनी नेहा सिंह, मुस्लिम शिक्षिका ने हलाला के डर से की...

बरेल्या: एकस्य स्वायत्त विद्यालयस्य ३३ वर्षीया शिक्षिका नेहा अस्मत इस्लामे हलाला त्रयः तलाक एत्यो: च् भीता हिंदू धर्म स्वीकृतवती ! अधुना नेहा सिंह अभवत्...

बरेल्यां खुशबू बानो स्वीकृतवती सनातन पद्धति: ! बरेली में खुशबू बानो ने अपनाया सनातन पद्धति !

उत्तर प्रदेशस्य बरेली जनपदे एका मुस्लिम महिला गृहागमनम् कृत्वा हिंदू धर्म स्वीकृतवती, महिलायाः नाम खुशबू बानो आसीत्, याधुना खुशबो: नाम्ना जानिष्यते ! खुशबू विशाल...

ये हिंदूगृहे टाइल्स स्थापने गतवान स्म फरमान अली, तैव गृहस्य बालिकाम् विद्यालयतः कृतवान अपहरणम्, दुष्कर्म कृत्वा हनस्य ददेत् भर्त्सकः ! जिस हिंदू घर में...

उत्तर प्रदेशस्य बरेल्यां मुस्लिम युवकः फरमान अलिणा एकाया हिंदू किशोर्या सह दुष्कर्म कृतस्य प्रकरण संमुखमागतमस्ति ! किशोरी अष्टम्या: छात्रा अस्ति ! फरमान अली केचन...