17.9 C
New Delhi

Tag: CM Yogi Adityanath

spot_imgspot_img

मोदिम् योगिम् मातु:-भगिन्याः कुवच:, हिंदू समाजे अभद्र टिप्पणिका, ग्राम प्रधान सत्तार: बंधने, भयतः हिंदवः अवरुद्धेयु: स्म गृहानां-आपणानां द्वाराणि ! मोदी-योगी को माँ-बहन की गालियाँ,...

उत्तर प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे आरक्षकः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिम् उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथम् चसाधु कुवचा: दत्तस्यारोपे सत्तार: नाम्न: जनम् बंधने कृतवान ! आरोपिन्...

एआईएमआईएम नेता तौफीक प्रधानस्यावैध निर्माणे चलितं योगी सर्वकारस्य धराभीम, बीडीए इत्या: कार्यवाहिम् दर्शोवाच, अहम् मुस्लिमोस्मि अतएव मम विश्रामस्थलम् त्रोटितं ! AIMIM नेता तौफीक प्रधान...

उत्तर प्रदेश सर्वकारः राज्ये अतिक्रमणेन अवैध निर्माणेन दृढ़ताया निर्वहति ! अस्यैव प्रयासस्यानुरूपं असदुद्दीन ओवैसिण: दळम् एआईएमआईएम इत्या: नेता तौफीक प्रधानस्यावैध विश्रामस्थलम् ध्वंसित: ! इदम्...

उत्तरप्रदेशे विना मान्यतां चलति स्म ७५०० मदरसा:, योगी सर्वकारस्यानुसंधानेण रहस्योद्घाटन, मान्यता ळब्ध मदरसानां संख्या १६५१३ ! यूपी में बिना मान्यता के चल रहे थे...

उत्तरप्रदेशस्य अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह: कथित: अस्ति तत राज्यसर्वकारेण वर्तमानेव कृतवानानुसंधानेण ज्ञातमभवत् तत राज्ये ७५०० तः अधिकं मदरसा: विना मान्यतां चालयते स्म !...

त्वया नरके प्रेक्ष्यामि, असलम: अर्थतः चक्कू वीएचपी नेतु: वक्षे तमंचा इति धृतुं कृतवान घातम्, संगठनस्य प्रश्नम्, आरक्षकः अवरोधिष्यति हिंदू स्वयं अवरोधयतु वा ? तुम्हें...

उत्तर प्रदेशस्य गाजियाबाद जनपदे विश्व हिंदू परिषदस्य नेता विकास मिश्रे प्राणघाती घातस्य वार्ता अस्ति ! घातकस्य नाम असलम: अर्थतः चक्कू अस्ति ! घाते वीएचपी...

ता लव जिहाद कारीतुमिच्छति स्म, अलीगढ़स्य विद्यालये अज्ञात: बालिकाया सह प्रवेशिता मुस्लिम छात्रा, मंदिरस्य पार्श्व तिष्ठा हिंदू बालिकाया मेलिता, बदिता कश्चित पृच्छतु तर्हि भ्राता...

उत्तर प्रदेशस्यालीगढ़ जनपदे विद्यालये पाठका एका छात्रा स्वेण सह लव जिहादस्यापवादम् कृतास्ति ! पीड़िता एकान्य मुस्लिम छात्रायां इव यस्य घटनायाः मास्टरमाइंड भूतस्यापि आरोपमारोपितास्ति !...

ओयो इत्या: कक्षे गुप्त कैमरा, प्रेमिन् युगलानां चलचित्राणि रचित्वा करोति स्म ब्लैकमेल, यूपी आरक्षकः अब्दुलेण सह वसूली समूहस्य चत्वारम् बंधनम् कृतवान, जामताड़ाया संयोजनम् !...

उत्तर प्रदेशस्य नोयडारक्षकः ओयो विश्रामस्थलानां कक्षेषु गुप्त कैमरा: स्थापित्वा चलचित्राणि रचितुं पुनः च् ब्लैकमेल कृत्वा पणानि ग्राहकाः समूहस्य चत्वारान् जनान् बंधनम् कृतवान ! मीडिया...