21.1 C
New Delhi

Tag: Farmer leader

spot_imgspot_img

अराजनैतिक कृषक नेतृणाम् राजनीतिम् ! गैरराजनैतिक किसान नेताओं की पॉलिटिक्स !

स्वम् अराजनैतिक बदिता कृषक नेताधुना स्पष्टित्वा राजनीत्या: क्षेत्रे आगताः ! वस्तुतरैव इमानि नेता निर्वाचनम् न रणन्ति,तु बङ्गस्य राजनीतिक रणे प्रचारायावश्यमेव अवतरितानि ! खुद को गैरराजनीतिक...