27.1 C
New Delhi

Tag: Girl

spot_imgspot_img

मदरसा शिक्षकः फैजुद्दीन मुल्ला अवयस्कायाः छात्रायाः कृतवान् दुष्कर्म ! मदरसा शिक्षक फैजुद्दीन मुल्ला ने नाबालिग छात्रा का किया बलात्कार !

पश्चिम बंगस्य दक्षिण २४ परगना जनपदे मदरसा शिक्षकस्य पशुतायाः प्रकरणम् संमुखम् आगतवत् ! आरोपमस्ति तत मदरसा शिक्षकः फैजुद्दीन मुल्ला अष्टमाणि कक्षायाः छात्रायाः दुष्कर्म कृतवान्...