17.1 C
New Delhi

Tag: Governor anandi ben patel

spot_imgspot_img

द्वौ उपमंत्रिनौ, १८ मंत्रिपरिषदा:, १४ स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्रिण:, २० राज्यमंत्रिण: ! दो डिप्टी सीएम, 18 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री, 20 राज्य मंत्री !

योगिसर्वकारः कीदृशमेव भविष्यति, यस्यचित्रम् स्पष्टमभवत्, लक्ष्मणनगरस्य अटल बिहारी बाजपेयी क्रीड़ाक्षेत्रे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल योगी आदित्य नाथम् मुख्यमंत्रिन् पदस्य शपथ ददाते मंत्रिण: अपि शपथम्...

राष्ट्रपति अयोध्यायां कृत: रामललायाः दर्शनं, बदित: राम: सर्वानां, रामः सर्वेषु सन्ति ! राष्ट्रपति ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, बोले राम सबके, राम...

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद: स्वकुटुंबेण सह रविवासरं अयोध्या श्रीरामजन्मभूमि परिसरे रामललायाः दर्शनं कृत: ! पूजारीणां मंत्रोच्चारस्य मध्य सः पूजनम् अर्चनमार्तिक्यं चपि कृतः, पूजनस्यानंतरम् राष्ट्रपत्यु: मस्तके...