34.1 C
New Delhi

Tag: Guru teg bahadur singh

spot_imgspot_img

पीएम मोदिन् २१ अप्रैलम् सिख गुरु तेग बहादुरस्य चतु:शतानि प्रकाशपर्वे रक्तप्राचीरेण राष्ट्रम् करिष्यति संबोधितं ! पीएम मोदी 21अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर के...

सिख गुरु तेगबहादुर महोदयस्य चतु:शतानि प्रकाश पर्वस्यावसरे २०,२१ च् अप्रैलम् रक्तप्राचीरे वृहत् समागमम् भविष्यति ! यस्य तत्परता वेगेण क्रियते ! सिख गुरु तेग बहादुर जी...

अद्य प्रातः शीशगंज गुरुद्वारा प्राप्तं पीएम मोदी: गुरुतेगबहादुरस्य चतुःशतानि प्रकाशपर्वे मस्तकं नमित: ! आज सुबह शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे PM मोदी गुरु तेग बहादुर के...

नवम: सिख गुरुतेगबहादुरस्य चतुःशतानि प्रकाश पर्वस्यावसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: शनिवासरम् प्रातः शीशगंज गुरुद्वारा प्राप्त: तत्र च् स्व मस्तकं नमित: ! प्रधानमंत्री जनान् प्रकाश पर्वस्य...

असुरक्षायाः प्रातः-प्रातः इन्द्रप्रस्थस्य रकाबगंज गुरुद्वारा प्राप्तम् पीएम मोदी ! बिना सुरक्षा के सुबह-सुबह दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे पीएम मोदी !

इन्द्रप्रस्थस्य सीमाषु संचरित कृषक आन्दोलनस्य मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: रविवासरम् प्रातः-प्रातः अकश्चित सुरक्षायाः इन्द्रप्रस्थस्य रकाबगंज स्थित गुरुद्वारे प्राप्तम् ! इति गुरुद्वारे सिख समागम संचरति...