34.1 C
New Delhi

Tag: Hariyana gornment

spot_imgspot_img

हरियाणास्य मेवातम् हरियाणास्य न्यूनम् पकिस्तानम् वा ? हरियाणा का मेवात या हरियाणा का मिनी पाकिस्तान ?

हिन्दूनाम् शवाधानस्थलम् मेवातम्, १०३ ग्राम हिन्दू विहीनम्, ८४ ग्रामेषु केवलम् ४- ५ कुटुंबेव शेषम् सन्ति ? १९४७ तमस्य काले मेवाते सम्भवम् ३० प्रतिशतम् हिन्दूम्...