17.1 C
New Delhi

Tag: Hijab in college

spot_imgspot_img

कर्नाटके हिजाबे कलहे निर्णयागमनस्य अनंतरम् परीक्षायाः बहिष्कृत्वा परीक्षाकक्षतः बाह्य निःसृता: छात्रा: ! कर्नाटक में हिजाब विवाद पर फैसला आने के बाद परीक्षा का बहिष्कार...

कर्नाटकोच्चन्यायालयेण हिजाबमिस्लामस्यानिवार्य अंशम् न मान्यस्य विद्यालयेषु च् विद्यालयीपरिधानम् इव धारणस्य निर्णयदत्तस्यानंतरम् राज्यस्य एकस्य सर्वकारी विद्यालयस्य केचन छात्रा: परीक्षायाः बहिष्कारम् कृतवती ! कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब...