43.1 C
New Delhi

Tag: Idgah

spot_imgspot_img

सम्प्रति संमुखमागमिष्यति सत्यं, ज्ञानवापिमिव शाही ईदगाहस्यानुसंधानस्य न्यायालयं दत्तवानज्ञाम्, न्यायालये प्रस्तुतमभवत् श्रीकृष्णस्य जन्मेन गृहीत्वा मंदिरम् खंडनस्यैवेतिहासम् ! अब सामने आएगा सच, ज्ञानवापी की तरह शाही...

मथुरायाः सीनियर डिवीजन न्यायालये शनिवासरम् (२४ दिसंबर, २०२२) हिंदू सेनायाः याचिकायां श्री कृष्ण जन्मभूमिम् शाही ईदगाहम् च् कलहे गृहीत्वा शृणुनमभवत् ! शृणुने न्यायालयं ज्ञानवापी...

ईदगाहे गणेश पूजनम् दर्श वयं अभवम पीड़िता:, पुनः कदापि इदृशं नासि, अंजुमन-ए-इस्लाम दत्तवान न्यायालय गमनस्य भर्त्सकः, बदितं ९९९ वर्षाणि एव भूमि अस्माकं ! ईदगाह...

इस्लामी समूहम् अंजुमन-ए-इस्लाम कथनमस्ति तत कर्नाटकस्य हुबल्या: जनपदस्य ईदगाह क्षेत्रे गणेश चतुर्थी उत्सवस्याज्ञादत्तुं हुबली-धारवाड़ नगर निगमस्यायुक्तस्य विरुद्धम् कर्नाटकोच्च न्यायालये अवमाननायाः प्रकरणम् पंजिकरिष्यति ! इस्लामी समूह...

वीथिषु इव न, मंदिरे, गुरुद्वारे अपि नमाज पठनम् अस्तीस्लामी समूहस्य स्वप्नम्, गणेशोत्सवेण राना अयूबम् अभवत् पीड़ा, किं हिंदवः इव ददान्तु धर्मनिरपेक्षतायाः आहुतिम् ? सड़कों...

देशस्य धर्मनिरपेक्षता संकटे सन्ति कुत्रचित् गणेश चतुर्थ्या: रूपे एकमन्य हिंदूत्सव: आगतवान ! कट्टर पंथिन् अनुभवति अद्यपि एव तर्हीति अवसरे हिंदू केवलं प्रत्यक्ष रूपेण मूर्ति...