19.1 C
New Delhi

Tag: Imran mohammad

spot_imgspot_img

इंद्रप्रस्थस्य पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित्या: निधनम् पुत्र्या: लव जिहादे संनिरुद्धं, विधर्मी जामातृणा सर्वाणि लुंठित्वा भातृजायाया सह पलायेनाभवत् स्म ! दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला...

भारतस्य सर्वाणि हिन्दू व तस्य पुत्र्य: तथा कथित धर्मनिरपेक्ष दळै: संलग्ना: स्थ, इदम् लेखमवश्यं पठन्तु यस्मात् शीला दीक्षित्या: जीवनेण केचन शिक्षतुम् शक्नुतानि ! भारत के...