20.1 C
New Delhi

Tag: Independence

spot_imgspot_img

अस्माभिः इव राष्ट्रस्यास्तित्वमस्ति, राष्ट्रेणेवास्माकं च् अस्तित्वमस्ति, ब्रह्मकुमारी सम्मेलने बदित: पीएम मोदी ! हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है, और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व...

ब्रह्मकुमारी संस्थाया स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवेण स्वर्णिमभारतं प्रति, कार्यक्रमस्यारंभ भवति ! इति कार्यक्रमे स्वर्णिम भारताय भावनामप्यास्ति, साधनां अप्यास्ति ! यस्मिन् देशाय प्रेरणामप्यास्ति, ब्रह्मकुमारिणां प्रयासमप्यास्ति !...