35.1 C
New Delhi

Tag: mainpage

spot_imgspot_img

फतेहपुरस्य शिव-कवितायो: पुनः गृहागमनस्य कथा ! फतेहपुर के शिव-कविता की घरवापसी की कहानी !

उत्तरप्रदेशस्य फ़तेह्पुर्-नामकस्य उजाड़ेग्रामे, २० वर्षेभ्यः पूर्वं इस्लाम्-मतं स्वीकृत्य वञ्चितः एकः हिन्दु-दम्पती इदानीं हिन्दु-मतं प्रति प्रत्यागतः अस्ति! शिवप्रसादलोधिः, कविता च इति पीडिताः अभिज्ञाताः सन्ति। ग्रामप्रमुखेन...

वाहिद कुरैशी इत्यनेन मथुरायाः पञ्जाबी बाजार इत्यस्य नाम इस्लामिक बाजार इति परिवर्तितम् ! मथुरा की पंजाबी बाजार के नाम को वाहिद कुरैशी ने बदलकर...

उत्तरप्रदेशस्य मथुरा-जनपदस्य कोसिकलां ग्रामे एकः मुस्लिम्-दुकानदारः विपण्याः नाम परिवर्तितवान्। सः स्वस्य स्थानात् प्रदत्तानां वस्तूनां प्रचारसामग्रीनां च सञ्चिकासु पञ्जाबी-बजार् इत्यस्य नाम इस्लामिक्-बजार् इति परिवर्तितवान्। विक्रेतुः...

बरेल्यां अवयस्का दलित बालिकायाकरोत् दुष्कर्मस्य प्रयत्न: ! बरेली में नाबालिग दलित लड़की से किया रेप का प्रयास !

एषा घटना उत्तरप्रदेशस्य बरेली-मण्डले अभवत्। अत्र मुस्लिम्-समुदायस्य ४ अभियुक्ताः अनुसूचितजात्याः अप्राप्तवयस्क्याः बालिकायाः अपहरणस्य, बलात्कारस्य प्रयासस्य च अभियुक्ताः सन्ति! तमंचा इत्यस्य अग्रभागे अपहरणं कृतम्! उत्तर प्रदेश...

गुजरातस्य हुसैन बलूच: पिता सहित: विवाहिता सिख महिलायाः चक्रतु: बलात्कार: ! गुजरात के हुसैन बलूच पिता सहित शादीशुदा सिख महिला का किया रेप !

गुजरातराज्यस्य जाम्नगरतः ग्रूमिंग जिहादस्य प्रकरणम् सन्मुखमागतवत् ! एकः मुस्लिम्-पुरुषः सिक्ख्-महिलां परिणीतवान्, तस्याः गर्भधारणं कृतवान् इति आरोपः कृतः अस्ति। यस्याः महिलायाः उत्पीडनम्, धर्मान्तरणार्थं पीडनं च...

हिंदवः सन्त-कनक दासस्य प्रतिमाम् अस्थापयन् तदा मुस्लिमा: बलात् अपसारितवन्तः ! हिंदुओं ने संत कनक दास की प्रतिमा स्थापित की तो मुस्लिमों ने जबरन हटाया...

तेलङ्गाना-राज्यस्य गट्टुमण्डले, हिन्दुजनाः भक्त-सन्तस्य कनक-हरिदासस्य प्रतिमाम् अस्थापयन्, परन्तु मुस्लिम्-जनाः तं बलात् अपसारितवन्तः! भक्त-सन्त कनक हरिदासस्य एषा प्रतिमा २२ मे २०२४ दिनाङ्के अनावरणं करणीया आसीत्,...

मुस्लिमजनान् राजनैतिकलाभार्थं ‘वस्तुरूपेण’ उपयुज्यमानः कलकत्ता-उच्चन्यायालयः ! राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिमों का ‘वस्तु’ की तरह हुआ इस्तेमाल-कलकत्ता हाई कोर्ट !

कलकत्ता-उच्चन्यायालयेन उक्तम् अस्ति यत् पश्चिमबङ्गालस्य वामपक्ष-ममता-सर्वकारेण च ७७ मुस्लिम्-जातयः अन्य-पश्चादवर्गीये (ओ. बी. सी.) वर्गे समाविष्टाः, केवलं वोट्-ब्याङ्क् कृते एव, तेभ्यः आरक्षणं दत्तम् इति। न्यायालयः...