40.1 C
New Delhi

Tag: Netaji Subhash Chandra Bose

spot_imgspot_img

एकम् इदृशमेव घटनाम्, येन श्रुत्वा महात्म: नेहरो: विचार्यो पुनः विचाराय भवन्तः विवशम् भविष्यन्ति ! एक ऐसी घटना, जिसे सुनकर महात्मा और नेहरु के सोंच...

सुभाष चंद्र बोस: आंग्लानां नेत्रेषु न रोचति स्म तस्य लोपनेण च् महात्मा: नेहरू: च् बहु विकसितम् अभवताम् ! एकस्यानाथस्य, निर्नाथस्याज्ञानस्य च् रूपे अभवत् एकस्य...