33.1 C
New Delhi

Tag: Principal and teacher kill

spot_imgspot_img

प्रथम निरीक्षित: परिचयपत्रम् पुनः आतंकिन: प्रधानाचार्याम्, शिक्षकम् गोलिकाहनताम् ! पहले चेक किया ID कार्ड फिर आतंकियों ने प्रिंसिपल, शिक्षक को गोली मारी !

आतंकिन: गुरूवासरम् श्रीनगरस्य एके विद्यालये एकस्य महिला प्रधानाचार्यायाः एकस्य शिक्षकस्य च् गोलिका हनित्वा कुटिलताया हननम् कृता: ! घाट्याः स्थितिम् परिगर्जतुम् आतंकिन: अधुना लक्ष्ययुक्त हननम्...