34.1 C
New Delhi

Tag: Punjab drama

spot_imgspot_img

ये स्वयं कांग्रेसस्येति अवस्थायाः जिम्मेवारम् सन्ति तैव कांग्रेसस्येति अवस्थायां दुखिता: सन्ति ! इदमेव वास्तविकतामस्ति कपिल सिब्बल महोदयः ! जो खुद कांग्रेस की इस हालत...

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल: कथित: ततास्माकं दले कश्चिताध्यक्ष: नास्ति अतएव मया न ज्ञातम् ततेमानि निर्णयम् कः नयति ! वयं ज्ञायाम: पुनरपि च् वयं न...