33.1 C
New Delhi

Tag: Rajasthan

spot_imgspot_img

काङ्ग्रेस्-सर्वकारे हनुमान्-चालीसा इति अपराधः, शत्रवः अस्माकं जवानानां शिरः छेदयन्ति स्म-प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ! कांग्रेस सरकार में हनुमान चालीसा अपराध, दुश्मन काट कर ले जाते...

प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मङ्गलवासरे (एप्रिल् २३,२०२४) राजस्थानस्य टोङ्क् तथा सवाई माधोपुर् इत्यत्र विशालां जनसभां सम्बोधयत्। अयं प्रदेशः पूर्व-उपमुख्यमन्त्रिणः तथा काङ्ग्रेस्-पक्षस्य राज्य-अध्यक्षस्य च सचिन् पैलट् इत्यस्य...

कन्हैया लाल तेली इत्यस्य किं ?:-सर्वोच्च न्यायालयम् ! कन्हैया लाल तेली का क्या ?:-सर्वोच्च न्यायालय !

भवतम् जून २०२२ तमस्य घटना स्मरणम् भविष्यति, यदा राजस्थानस्योदयपुरे इस्लामी कट्टरपंथिनः सौचिक: कन्हैया लाल तेली इत्यस्य शिरोच्छेदमकुर्वन् ! तस्य अपराध: केवलं इयत् आसीत् तत...

देशस्य पृथक-पृथक अंशेषु लव जिहादस्य प्रकराणि ! देश के अलग-अलग हिस्से में लव जिहाद के प्रकरण !

देशस्य पृथक-पृथक क्रोणतः लव जिहादस्य सततं घटना: संमुख: आगच्छन्ति ! कश्चितेण इच्छायास्य प्रकारस्य कार्याणि कर्तृन् विध्या: भय: न दृश्यते ! बिहारतः, मध्यप्रदेशतः, राजस्थानतः च्...

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तिण: दरगाहस्याधो हिंदू मंदिरम्, सीएम भजनलाल शर्माम् पत्रम् ! ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के नीचे हिन्दू मंदिर, CM भजनलाल शर्मा को...

राजस्थानस्याजमेरे स्थितं मोइनुद्दीन चिश्तिण: दरगाह पूर्वम् हिंदू मंदिरमासीत्, यस्यानुसंधाने सत्यता संमुखमागमिष्यते ! महाराणा प्रताप सैन्यस्याध्यक्ष: यस्मै पत्रमलिखत् ! महाराणा प्रताप सैन्यस्य कथनमस्ति ततेदम् दरगाह...

क्रियान्वयन मुद्रायां राजस्थानस्य नव निर्वाचित: सीएम भजनलाल शर्मा ! एक्शन मोड में राजस्थान के नव निर्वाचित सीएम भजनलाल शर्मा !

राजस्थानस्य नवनिर्वाचित भाजपा सर्वकारः राज्ये संगठितं अपराधमवरोधनाय एकः एंटी-गैंगस्टर टॉस्क फोर्स गठनस्य निर्णयम् नयवान् ! राज्यस्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अकथयत् तत प्रदेशे वर्तमानैव भवत्...

कुलधरा, ब्राह्मणानां खिन्नतायाः प्रतीकम्, यत्राद्यापि जनाः गमनेण विभ्यति ! कुलधरा, ब्राह्मणों के क्रोध का प्रतीक, जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं !

राजस्थानस्य जैसलमेर नगरात् १८ किमी द्रुतं स्थितं कुलधरा ग्राममद्यतः ५०० वर्षाणि पूर्वम् ६०० गृहाणां ८५ ग्रामानां च् पालीवाल ब्राह्मणानां साम्राज्य इदृशं राज्यमासीत् यस्य कल्पनामपि...