39.1 C
New Delhi

Tag: Soren

spot_imgspot_img

कुत्रैव हस्तानि संयुक्तस्य स्थानमावृत्वा प्रार्थना, कुत्रैव शुक्रवासरमवकाशम्, झारखंडे द्रक्ष्यते पुनः सर्वकारी विद्यालयेषु उर्दू नाम, स्थानीयः भारयन्ति भारम् ! कहीं हाथ जोड़ने की जगह मोड़कर...

झारखंडस्य पलामौ निर्मितं केचन सर्वकारी विद्यालयान् गृहीत्वा ज्ञातमभवत् तत तै: शनैः-शनैः उर्दू विद्यालयं यथा रचते ! कथितरूपे इति विद्यालये भवेत् परिवर्तनानां पश्च केचन स्थानीय...

दिवसं गृहे प्रवेशित:, प्रांगणे दुष्कर्म कृतः, सम्प्रति रांच्यां सहरुद्दीनस्य लक्ष्यं भूता १५ वर्षीय एसटी बालिका, इदमेवास्ति भीम-मीम इत्या: उद्घोषम् ! दिन दहाड़े घर में...

केवल प्रतीक चित्र झारखंडे अंकिताम् पेट्रोल क्षिपित्वा दग्धस्य प्रकरणं अधुना शांतमपि न अभवत् तत वार्तास्ति राज्ये एकं अन्यावयस्कया सहानाचारमभवत् ! घटना रांच्या: नरकोपी आरक्षिस्थान क्षेत्रस्यास्ति...