21.8 C
New Delhi

Tag: Sucide

spot_imgspot_img

विद्यालयी छात्रायाः अरशदस्य संमुखमपहरणं, विश्रामस्थलमानित्वा द्वे दिवसे सामूहिक दुष्कर्मम्, घाते पीड़िता कालपाशम् स्वीकृतवती, शृणुनम् न कृते एसआई कार्यस्थगनं ! स्कूली छात्रा का अरशद के...

उत्तर प्रदेशस्य अंबेडकर नगरे एकावयस्का सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता कालपाश स्वीकृत्वात्महनं कृतवती ! पीड़ितायाः परिजना: आरोपमारोपितवान तत यस्मिन् प्रकरणे अंबेडकर नगरारक्षकः आरोपिषु कश्चित कार्यवाहिम् न...