19.1 C
New Delhi

Tag: Ticket

spot_imgspot_img

सपाकार्यालयस्य बाह्य बहुतीक्ष्णनाटकम्, निर्वाचन पत्रम् नळब्धे कार्यकर्ता कृतः आत्मदग्धस्य प्रयत्नम् ! सपा ऑफ‍िस के बाहर हाई वोल्‍टेज ड्रामा, टिकट न मिलने पर कार्यकर्ता...

उत्तरप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य तत्परतायाः मध्य नेतृषु निर्वाचनपत्रस्य प्रयुद्धमपि बहु भवतीदम् च् परिस्थिति लगभगम् सर्वेषु दलेषु अस्ति ! निर्वाचन पत्रम् नळब्धेन खिन्न नेता/कार्यकर्ता बहुधा रुदित:...