21.8 C
New Delhi

Tag: Vande Bharat Mission

spot_imgspot_img

भारतम् भारतीया: वन्दे भारतम् दौत्य वा – सर्वे कथिष्यन्ति जय हो इति ! भारत भारतीय व वन्दे भारत मिशन – सभी कहेंगे जय हो...

वन्दे भारत दौत्यस्य तत्वाधाने विदेशेभ्यः भारतीयाणि पुनरागमनस्य कार्यम् प्रहयति !अन्यत् भारतात् युरोपायापि पत्तन् सेवायाम् अस्य दौत्यस्य तहत प्रारम्भयते ! 18 जुलाई इति आरक्षणम् प्रारम्भष्यति...