34.1 C
New Delhi

Tag: Jhansi

spot_imgspot_img

झांसिण: राज्ञी इत्या: पुत्र दामोदर रावस्य किं अभवत् स्म राज्ञी इत्या: निधनस्यानंतरम् ? झांसी की रानी के पुत्र दामोदर राव का क्या हुआ था...

झांस्याः अंतिम संघर्षे महारान्या: पृष्ठे अवरुद्ध: तस्या: पुत्र दामोदर राव: (सद् नाम आनंद राव:) सर्वान् स्मरणमस्ति ! रान्या: चिता ज्वलस्य अनंतरम् तस्य पुत्रस्य काभवत्...