25.1 C
New Delhi

Tag: Vadodara

spot_imgspot_img

हिंदू बालक: मुस्लिम बालिकया च् सह दर्श इस्लामी सम्मर्द: अकरोत् घातम् ! हिन्दू लड़के और मुस्लिम लड़की को साथ देख इस्लामी भीड़ ने किया...

गुजरातस्याहमदाबादे मुस्लिम बालिकया हिंदू युवकेण सह च् समाघातस्य प्रकरण संमुखम् आगतवत् ! हिंदू युवकः मुस्लिम बालिकया सह कुत्रैव गच्छति स्म ! अस्मिनेव काळमिस्लामिक कट्टरपंथिन:...