35.1 C
New Delhi

Tag: Shahrukh husain

spot_imgspot_img

याम् हिंदू बालिकाम् शाहरुख हुसैन: पेट्रोल क्षिपतुं दग्ध:, ताम् चिकित्सायाः काळम् प्राणम् त्यजिता, पुनः-पुनः कथ्यति स्म, ज्ञापयतु जीवितुं रमिष्यामि न वा ! जिस हिंदू...

झारखंडे यस्याः अंकिता कुमार्या: उपरि शाहरुख हुसैन: नाम्न: बालक: पेट्रोल इति क्षिपित्वाग्निम् प्रज्वल्लित: स्म, ताम् अंकिता विगत रात्रि चिकित्सालये चिकित्सायाः काळं प्राणम् त्यजिता !...