32.1 C
New Delhi

Tag: Terrorism

spot_imgspot_img

शाहरुखस्य प्रज्ज्वलिते अनले, लेपणं झारखंडस्य चिकित्सालये लेप: अपि न सूचनाया रहस्योद्घाटनं, दुमकायाः हिंदू बालिकायाः २८ घटकानि अनंतरम् कृतमासीत् प्रतिसारणं ! शाहरुख की लगाई आग...

झारखंडस्य दुमकायां याम् हिंदू बालिकाम् दग्धित्वा हत: आसीत्, तस्या: उपचारे बहूपेक्षणं संमुखमागतं अस्ति ! बालिकायाः व्रणेषु लेपणाय दुमका जनपदस्य सर्वात् वृहत् सर्वकारी चिकित्सालये लेप:...

दिवसं गृहे प्रवेशित:, प्रांगणे दुष्कर्म कृतः, सम्प्रति रांच्यां सहरुद्दीनस्य लक्ष्यं भूता १५ वर्षीय एसटी बालिका, इदमेवास्ति भीम-मीम इत्या: उद्घोषम् ! दिन दहाड़े घर में...

केवल प्रतीक चित्र झारखंडे अंकिताम् पेट्रोल क्षिपित्वा दग्धस्य प्रकरणं अधुना शांतमपि न अभवत् तत वार्तास्ति राज्ये एकं अन्यावयस्कया सहानाचारमभवत् ! घटना रांच्या: नरकोपी आरक्षिस्थान क्षेत्रस्यास्ति...

१८ वर्षीय बालिकामपहृत्वा सामूहिक दुष्कर्म, बांग्लादेश सीम्नः पार्श्वाभ्यारणे ळब्धा, सुलेमान:, नसीरुद्दीन: रहीमुद्दीन: बंधनम् ! 18 साल की लड़की को अगवा कर गैंगरेप, बांग्लादेश बॉर्डर...

केवल प्रतीक चित्र असमस्य करीमगंज जनपदतः रविवारस्य (२८ अगस्त २०२२) प्रातः आरक्षकः १८ वर्षीय बालिकायाः अपहरणस्य सामूहिक दुष्कर्मस्य च् प्रकरणे त्र्यान् जनान् बंधनम् कृतवान !...

इरफान:-इरशाद: अंकितम् गृहमाहूतौ, अनंतरे इक्षो: क्षेत्रे ळब्धं शवम्, अमीनाया प्रीत्याः कारणम् दलित युवकस्य हननस्यारोपम् ! इरफान-इरशाद ने अंकित को घर बुलाया, बाद में गन्ने...

उत्तर प्रदेशस्य बस्ती जनपदे २७ अगस्त २०२२ तमं १८ वर्षस्य दलित युवक अंकितस्य शवं इक्षो: क्षेत्रात् ळब्धं ! तस्य गाते घातस्य चिन्हमासीत् ! आरोपमस्ति...

याम् हिंदू बालिकाम् शाहरुख हुसैन: पेट्रोल क्षिपतुं दग्ध:, ताम् चिकित्सायाः काळम् प्राणम् त्यजिता, पुनः-पुनः कथ्यति स्म, ज्ञापयतु जीवितुं रमिष्यामि न वा ! जिस हिंदू...

झारखंडे यस्याः अंकिता कुमार्या: उपरि शाहरुख हुसैन: नाम्न: बालक: पेट्रोल इति क्षिपित्वाग्निम् प्रज्वल्लित: स्म, ताम् अंकिता विगत रात्रि चिकित्सालये चिकित्सायाः काळं प्राणम् त्यजिता !...

बांग्लादेशे हिन्दुषु अत्याचारस्य विरोधे प्रदर्शनम् !बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन !

बांग्लादेशे हिंदवः विशेषरूपे हिंदू शिक्षकानां सततं भविताः हननाणां हिंदू महिलाभिः च् दुष्कर्मस्य घटनायाः विरोधे विगत सायं चटगांवे केचन नगरेषु च् हिंदू समुदायानि प्रदर्शनम् कृत्वा...