11.1 C
New Delhi
Wednesday, December 7, 2022

CATEGORY

Science & Health

रूसे जीवितमभवत् ४८५०० वर्षाणि पुरातन जोम्बी विषाणु, विश्वे आगतवान कोरोनायापिवृहत् संकटम्, सदिभिः हिमे सन्निपतं स्म, ग्लोबल वार्मिंगतः निस्सरेत् बहिः ! रूस में जिंदा हुआ...

अधुना जनाः कोरोना महामारीतः न पारम् याति स्म विश्वे चेकं नव वृहत् च् महामार्या: संकटमागतवान ! मान्यते ततेतिदा संकटम् कोरोना माहमारीतः अपि भयावह भवितुं...

इसरो प्रक्षेपिष्यति पीएसएलवी सी-५२, श्व प्रातः भविष्यति प्रक्षेपणम् ! इसरो लांच करेगा पीएसएलवी सी-52, कल सुबह होगा प्रक्षेपण !

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनम् इति वर्षस्य स्व प्रथम सैटेलाइट इतस्य प्रक्षेपणाय तत्परमस्ति ! सैटेलाइट १४ फरवरिम् प्रातः ५.५९ वादनम् प्रक्षेपितं भविष्यति ! भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान...

कोरोनासीत् चिनस्य जैविकास्त्रं ! चिनी वैज्ञानिका बदिता, शीघ्रम्विश्वस्य संमुखमागमिष्यति चिनस्य सत्यता ! कोरोना था चीन का जैविक हथियार ! चीनी वैज्ञानिक बोलीं, जल्द दुनिया...

कोरोना विषाणु संपूर्ण विश्वे उत्पातमोत्पादयति ! प्रत्येक मासम् विषाणो: नव-नव रूपम् संमुखम् आगच्छन्ति यस्मात् सर्वकाराणां संकटानि अतिरिक्तं बर्धयन्ति ! कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में...

किं पतंजलिम् लोहसुष्या: लक्ष्ये भवतम् लुंठितं ? अंततः आयुर्वेदस्यैव विरोधम् किं ? क्या पतंजलि ने बंदूक की नोक पर आप को लूटा ? आखिर...

किं आचार्य बालकृष्ण: भवतः कोश: कर्तयतु ? किं आचार्य महाशयः श्रृंगाटकिमस्योपासेवनस्य, कवचस्य, भस्मस्य नामै: भवतम् निर्बुद्धिम् निर्मित: ? किं २०० देशेषु योगम् प्राप्त्वा रामदेव...

बाबा रामदेवस्य शिक्षाम् प्रत्ये स्पष्टीकरणं, ज्ञायन्तु अवगम्यन्तु च् ! बाबा रामदेव की शिक्षा के बारे में स्पष्टीकरण, जानिए और समझिए !

केचन पठितं लिखितं इमानि प्रश्नम् कुर्वन्ति बाबा रामदेवस्य पार्श्व कीदृशं प्रमाणपत्रमस्ति, सः तदाष्टमानि उत्तीर्णमस्ति ! अबुद्धिम् निर्मयेन साधु अल्पेण बुद्धिम् प्रयोगम् करोतु ! कुछ पढ़े...

अयमस्ति योगी आदित्यनाथ:, कोविड धनात्मक कुटुंबेन मेलनाय सीएम आगरा मथुरा प्राप्त: ! यह हैं योगी आदित्यनाथ, कोविड पॉजिटिव परिवार से मिलने सीएम आगरा मथुरा...

उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामार्या रणे अधुना क्षेत्रे दृश्यन्ति ! यदा तः तस्य कोरोना सूचनां ऋणात्मक आगताः तदा तः सः सततं भ्रमणित्वा कोविड...

कोरोना इति रोगद्रव्यम् गृहित्वा समाजवादी दलस्य नेतु: असंगत कथनं ! कोरोना वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता का बेतुका बयान !

कोरोना वैक्सीन इतम् गृहित्वा नेतृणाम् कथनानां अंतम् भवति न परिलक्ष्यति नव प्रकरणे एक: अन्य समाजवादी दलस्य नेता आईपी सिंह:,यत् सपायाः राष्ट्रीय प्रवक्ता: सन्ति पूर्व...

चक्रवाती झंझावत निवार इतम् गृहित्वा सतर्क स्थितियां प्रशासनम् ! चक्रवाती तूफान निवार को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन !

चक्रवाती झंझावत निवार इति भौमवासरात् गुरूवासरस्य मध्य आंध्रप्रदेशस्य,तमिलनाडुस्य पुडुचेरियाः च् तटीय प्रान्तरै: युज्यशक्नोति ! कथ्यते तत झंझावतस्य २५ नवम्बर इतम् तमिलनाडुस्य पुडुचेरियाः च् तटानि...

हस्तिनापुरात् उत्तर प्रदेश प्राप्तम् जनानां भविष्यति कोरोना इति अन्वेषणम् ! दिल्ली से UP आने वाले लोगों का होगा कोरोना टेस्ट !

फोटो साभार ANI राष्ट्रीय राजधानीयाम् कोरोना विषाणु इत्यस्य बर्धयेत् प्रकरणानां दृष्टया उत्तर प्रदेश सर्कारम् रविवासरम् अकथयत् तत हस्तिनापुरात् उत्तर प्रदेश प्राप्तम् जनानि कोविड-१९ इति अन्वेषणेन...

Latest news

- Advertisement -spot_img